Terms Of Use

Woonboulevard de Kade – Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

Welkom op de website van Woonboulevard de Kade (https://woonboulevarddekade.nl/). Deze Gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de website. Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees ze alstublieft zorgvuldig door.

2. Toegang tot de website

2.1 We streven ernaar om de website te allen tijde toegankelijk te houden, maar we kunnen geen garantie bieden voor ononderbroken toegang. We behouden ons het recht voor om op elk moment de toegang tot de website te onderbreken of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

2.2 U bent verantwoordelijk voor het nemen van alle nodige maatregelen om toegang tot de website te verkrijgen. U bent ook verantwoordelijk voor het waarborgen van de compatibiliteit van uw apparatuur, software en verbinding met de website.

3. Intellectuele eigendom

3.1 Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van de website (inclusief, maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video’s, logo’s en ontwerpen) zijn eigendom van Woonboulevard de Kade, tenzij anders vermeld.

3.2 Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden, wijzigen of op enige andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woonboulevard de Kade.

4. Gebruikersaccount

4.1 Om bepaalde functies van de website te kunnen gebruiken, kan het zijn dat u een gebruikersaccount moet aanmaken. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de informatie die u verstrekt bij het aanmaken van het account nauwkeurig, volledig en actueel is.

4.2 U bent verantwoordelijk voor het veilig houden van uw inloggegevens en u mag deze niet delen met anderen. U bent aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

5. Beperking van aansprakelijkheid

5.1 Woonboulevard de Kade streeft ernaar om accurate en up-to-date informatie op de website te verstrekken, maar we garanderen niet de juistheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud. Het gebruik van de informatie op de website is op eigen risico.

5.2 Woonboulevard de Kade is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de website, inclusief maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door virussen, bugs of andere technologisch schadelijke elementen.

6. Wijzigingen

Woonboulevard de Kade behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de voorwaarden te controleren op updates.

7. Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nederland.

Laatst bijgewerkt: [datum bijwerking]